eVisie Compliance Studio Automatiseren van Compliancy - ITurnITy Information Group B.V.

Auditing & Compliance Automation

Beperkt het bedrijfsrisico door de detectie van fraude te verhogen en de efficiëntie van audits te verbeteren!

eVisie™© Corporate Compliance Studio

Als het erop aankomt, zijn het bedrijfsgegevens - klantengegevens, werknemersgegevens, productgegevens en financiële gegevens - die effectief moeten worden beveiligd en gecontroleerd. eVisie™© Corporate Control FrameWork maakt snelle implementatie van de volgende monitoringoplossingen mogelijk voor compliance en best practices voor beveiliging.

De noodzaak voor Auditing

Ondernemingen zijn nooit meer afhankelijk geweest van hun gegevens dan hedendaags. Voor de meesten is data de levensader van de organisatie. Wanneer gegevens worden aangetast, lopen bedrijven risico. Gevolgen van oneigenlijk gebruik van gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, schade aan het merk en de reputatie, verlies van waarde in de aankoopprijs van het aandeel, uitputting van de klant, boetes en zelfs rechtszaken.

Bovendien wordt de verantwoording voor de integriteit van kritieke informatie in toenemende mate wettelijk vastgelegd door een groot aantal voorschriften. Een van de meest opvallende is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de belangrijkste verandering in de regelgeving inzake gegevensprivacy in 20 jaar. De verordening zal de manier waarop gegevens worden verwerkt in alle sectoren, van de gezondheidszorg tot het bankwezen en daarbuiten, fundamenteel hervormen.

Om AVG aan te pakken moeten sectoren beschikken over effectieve toegangscontroles voor de databases waar gevoelige informatie wordt opgeslagen en geopend. Tegelijkertijd hebben ze oplossingen nodig die deze controles automatiseren om hun behoefte aan een duurzaam, kosteneffectief nalevingsprogramma te vergemakkelijken.

De bedreiging van binnen de organisatie - geautoriseerde gebruikers

Bij veel organisaties wordt 70% aan gegevenscorruptie veroorzaakt door interne gebruikers als gevolg van menselijke fouten of fraude.

De meeste organisaties hebben tal van preventieve controles die verband houden met het gebruik van toepassingen die gegevens genereren. Maar zodra informatie in de database staat, is deze onderhevig aan aanvullende, geautoriseerde en andere wijzigingen. Geautoriseerde gebruikers, zoals DBA's, ontwikkelaars, zelfs managers, hebben continue en directe toegang tot gevoelige gegevens, waardoor het noodzakelijk is om controles op databaseniveau te implementeren.

De insider-dreiging is een centraal punt van audits geworden, omdat het niet controleren van de toegang van geautoriseerde gebruikers tot de IT-controle zwakheden behoren die door auditors worden aangehaald.

Duurzame, kosteneffectieve naleving

Traditionele toegangscontroles voor de gegevens zijn handmatig en daarom duur geweest. Ze zijn ook ontoereikend voor de compliancevereisten van vandaag. Native databasehulpprogramma's, beschikbaar op sommige platforms, zijn niet ontwikkeld of bedoeld voor gebruik als een complete, continue database-auditoplossing.

Aangepaste interne ontwikkelde hulpmiddelen schenden de plicht tot scheiding van taken (in het voorbeeld moet auditing van het systeem niet worden uitgevoerd door degenen die het hebben ontwikkeld). Recente technologieën, zoals netwerk apparatuur of software voor het zogenaamde packet-sniffing van netwerken, proberen auditing te automatiseren, maar schieten tekort omdat ze slechts een deel van de relevante activiteit vastleggen en niet zijn ontworpen om geautoriseerde gebruikerstoegang te controleren.

eVisie Corporate Control FrameWork is de oplossing voor wie last heeft van de kosten die gepaard gaan met het handmatige nalevingsproces en de ontwikkeling van aangepaste databasemonitoringstools. De oplossing biedt de tools om eenvoudig en kosteneffectief beveiligings- en compliancemetingen te implementeren zonder uniforme aanpassingen om heterogene database-infrastructuur te monitoren, centraal te beheren, te configureren en automatische compliance rapporten te automatiseren.

Succesvol afronden van de Audit

eVisie™© Corporate Compliance Studio heeft veel bedrijven in allerlei sectoren geholpen en de diepgaande problemen aangepakt die auditors het meest aanhalen als zwakke punten in IT-beheersing. Het hedendaagse bedrijfsleven vereist een snellere, striktere en betrouwbaardere controle en inspectie van uw dagelijkse transacties. Streven naar maximale naleving van regelgeving betekent directe rapportage en de mogelijkheid om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen in plaats van grote hoeveelheden papierwerk aan het einde van de maand.

Controle, auditing en certificering zijn geen gemakkelijke taak voor de meeste organisaties die actief zijn in kritieke transactionele omgevingen. Het naleven van signalering in de tijd en het reconstrueren van de transactiegeschiedenis zijn meestal onderworpen aan handmatige verwerking en inspectie van enorme hoeveelheden gegevens. Dit zijn zeer tijdrovende activiteiten van hooggekwalificeerde hulpmiddelen zonder garantie op volledigheid en tijdigheid.

Ondersteunt een duurzaam nalevingsprogramma

IT-management begrijpt goed welke investering het kost om tekortkomingen in de controle op te heffen en de controle te doorstaan. Het is waarschijnlijk dat de eisen en voorschriften van vandaag die strenge IT-beheersingsmaatregelen voor gegevenstoegang vereisen alleen maar zullen toenemen, waardoor organisaties een duurzaam, kosteneffectief nalevingsprogramma dienen op te stellen dat is afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen. In tegenstelling tot traditionele methoden voor het controleren van databaseactiviteiten die gebruikmaken van handmatige of ontoereikende benaderingen, automatiseert eVisie™© Corporate Compliance Studio het verzamelen, bewaken, waarschuwen en rapporteren van kritieke informatie.

Gezaghebbend, compleet trackrecord geen "backdoors"

DBA's, ontwikkelaars en andere IT-personeelsleden kunnen en moeten vaak rechtstreeks wijzigingen aanbrengen in de database, waarbij ze geen rekening hoeven te houden met preventieve maatregelen zoals toepassingen en toegangscontroles die er mogelijk zijn. Een gezaghebbend trackrecord van directe database-activiteit vergemakkelijkt de afstemming met wijzigings controles. Hoewel het verleidelijk is om 'uw werknemers te vertrouwen', dicteren het huidige regelgevingsklimaat en de beste operationele werkwijzen dat alle toegang tot kritieke gegevenssystemen moet worden gecontroleerd om claims van gegevensintegriteit te valideren. Het principe van "vertrouwen maar verifiëren" is in het belang van zowel de organisatie als haar medewerkers. In het geval van een vermoeden van verkeerd doen, biedt eVisie™© Corporate Compliance Studio organisaties bewijzen die verder gaan dan indirect bewijs en werknemers worden beschermd tegen valse beschuldigingen.

Menselijke fouten zijn een van de grootste risico's voor gegevensintegriteit en kunnen onopgemerkt blijven totdat de schade is aangericht. En de meeste fraude wordt maandenlang bestendigd voordat dit wordt gerealiseerd. Met de eVisie™© CCS realtime signaleringsmogelijkheden zijn organisaties op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen wanneer ze zich voordoen. Wanneer een frauduleuze activiteit eenmaal is vastgesteld, heeft de organisatie bovendien een complete geschiedenis van wat er gebeurde om de schade snel te kunnen beoordelen en herstellen.

Versterkt de beveiligingsmaatregelen en zorgt ervoor dat preventieve controles werken Preventie van data misbruik, opzettelijk of anderszins, is van cruciaal belang. Deze maatregelen omvatten beveiliging (zoals firewalls en inbraakdetectie) en applicatie controls. Deze preventieve controles zijn belangrijk en noodzakelijk, maar zonder detectieve controle om hun effectiviteit te bewaken, blijft de organisatie kwetsbaar. eVisie™©CCS vergroot veiligheidsmaatregelen om een compleet IT-beveiligingskader te vormen door gebruik te maken van het eVisie™© Corporate Compliance Framework (eVisie™©CCF). Door de activiteit bij de bron te bewaken, helpt de database eVisie™© CCS ervoor te zorgen dat beveiligingsmaatregelen werken zoals deze bedoeld zijn.

Herleidt bedrijfswaarde op basis van auditgegevens- rapportage & analyse

Het hebben van een uitgebreid overzicht van database activiteiten is van cruciaal belang, maar biedt op zichzelf niet de organisatie de echte waarde van een auditsysteem voor bedrijfsgegevens. De gegevens die eVisie™©CCS van alle gecontroleerde databases verzamelt, worden geconsolideerd en opgeslagen in een of meer gecentraliseerde repositories. Een uitgebreid rapportagesysteem, waarmee rapporten kunnen worden beheerd en weergegeven, biedt management en beheerders de mogelijkheid om informatie over verzamelde gegevens op te vragen en te delen.

Of u nu kiest voor een lokaal of gehost implementatiemodel, ons wereldwijde netwerk van ITurnITy partners kan u snel van start laten gaan met tools om de installatie te versnellen. En er is meer. De oplossingen van ITurnITy worden ondersteund door een commitment van ITurnITy met een 5-jarige ondersteuningslevenscyclus voor elke belangrijke release, gecombineerd met een voortdurende investering in onderzoek en ontwikkeling, zodat u uw bedrijf met vertrouwen kunt laten groeien, wetende dat uw Audit & Compliance oplossing kan meegroeien met de bedrijfsambitie.

24x7 Dienstverlening

Met eVisie™©CCS profiteert u van een team van toonaangevende professionals die ervaring hebben met testen, implementeren en onderhouden. Met ervaring die organisaties helpt de meest kritieke uitdagingen op het gebied van gegevensbeheer op te lossen, beschikt het team van ITurnITy over de knowhow om de meest complexe uitdagingen op het gebied van Audit & Compliance te vereenvoudigen.

eVisie Business Umbrella’s, Protects Your Company against the Unexpected!

ITurnITy Diensten & Producten

eVisie™ Corona Toegangs Check

eVisie™ Corona Toegangs Check - De oplossing om QR-code eenvoudig te verifiëren en te controleren!

Bezoekers laten de eVisie™ Corona Toegangs Check de QR Code lezen die ze hebben verkregen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze QR Code is op te vragen indien men gevaccineerd is, hersteld is van Corona of wanneer men een negatieve PCR of antigeen test heeft.

Na het scannen van de QR Code geeft de eVisie™ Corona Toegangs Check visuele en hoorbare feedback van het resultaat, zodat het personeel dit kan horen. Als de bezoeker zich in de risicovrije groep bevindt, wordt een groen bevestigingsscherm weergegeven en als de bezoeker in de risicovolle groep zit, wordt een rood waarschuwingsscherm weergegeven dat consistent is met de resultaten.

Lees meer

eVisie™ Compliance Automation

eVisie™ Corporate Compliance Studio

Als het erop aankomt, zijn het bedrijfsgegevens - klantengegevens, werknemersgegevens, productgegevens en financiële gegevens - die effectief moeten worden beveiligd en gecontroleerd. eVisie™© Corporate Control FrameWork maakt snelle implementatie van de volgende monitoringoplossingen mogelijk voor compliance en best practices voor beveiliging.

Lees meer

Hoe wij samen falende ERP & CRM implementatieprojecten redden!

ERP & CRM Implementation Project Rescue

Wanneer Enterprise Resource Planning implementatieprojecten voor het eerst beginnen, betekent dit dat de lange aankoopcyclus eindelijk is geëindigd. Al die enquêtes, offertes, demonstraties en evaluaties zijn afgerond. Iedereen heeft zijn eigen idee van hoe goed het zal zijn om eindelijk een modern systeem te hebben. Het hogere management drukt zijn engagement uit om eventuele belemmeringen die zich kunnen voordoen, weg te nemen. Er is meestal een "KickOff" -bijeenkomst, waarbij geschatte uren worden onthuld en het tijdschema wordt geschetst.

Lees meer

eVisie™ Corporate Business Instruments - ERP CRM Solution for Your Business

eVisie ERP CRM

ITurnITy biedt al meer dan 25 jaar wereldwijd bewezen oplossingen voor bedrijven door een uitgebreide ERP CRM out-of-the-box ondersteuning ten behoeve van de bedrijfsprocessen – van financiën, human resource management tot productie – om in diverse kleine en middelgrote bedrijven de maximale ondersteuning te kunnen bieden met behulp van eVisie Corporate Business Instruments. Een unieke combinatie van geïntegreerde tools voor business intelligence, collaboration en communicatie verbindt de vele bedrijfsprocessen binnen uw organisatie, waardoor u beter zicht krijgt op en controle over uw bedrijf.

Lees meer